Dnia 11.05.2022

Wydawanie żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa

W dniach 24-25.05.2022 r. będzie wydawana żywność dla mieszkańców Miasta i Gminy Wiskitki:

w dniu 24.05.2022 r. wydawanie żywności odbywać się będzie w godzinach od 09:30 do 12:00

w dniu 25.05.2022 r. wydawanie żywności odbywać się będzie w godzinach od 14:00 do 16:00

W podanych terminach paczki żywnościowe będą wydawane dla wszystkich osób zakwalifikowanych przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiskitkach,

(miejsce wydawania żywności w Wiskitkach: Plac Wolności 15 / 7)

Sposób kwalifikowania osób do uczestnictwa w PO PŻ.

Osoby zainteresowane programem pomocy żywnościowej kwalifikowane są przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiskitkach. Dopiero po uzyskaniu skierowania wystawionego przez MGOPS Wiskitki, osoba potrzebująca może zgłosić się do najbliższego punktu wydawania żywności, gdzie otrzyma pomoc w postaci paczek żywnościowych.

Dnia 28.04.2022

Program dofinansowania do zakupu odbiornika cyfrowego

Z uwagi na zmianę sposobu w jaki będzie odbierana bezpłatna telewizja naziemna nastąpi zastąpienie dotychczasowej technologii nowym standardem DVB-T2/HEN/C. W związku z tym został przygotowany program dofinansowania do zakupu specjalnych dekoderów lub nowego odbiornika telewizyjnego. Ze wsparcia mogą skorzystać osoby, które nie posiadają środków na dostosowanie sprzętu do nowej technologii.

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie https://www.gov.pl/web/dvbt2, pod numerem infolinii 42 253 54 30 oraz wysyłając e-mail na adres cyfrowaTV@coi.gov.pl.

Dnia 12.04.2022

Informacja w sprawie kwietniowej wypłaty świadczeń wychowawczych 500+

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiskitkach informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 12.04.2022 r. nastąpi wypłata świadczeń wychowawczych.

Dnia 08.04.2022

Informacja w sprawie kwietniowej wypłaty świadczeń wychowawczych 500+

W związku z awarią techniczną systemu informatycznego, Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiskitkach informuje, iż wypłata świadczenia wychowawczego w kwietniu 2022 r. nastąpi w późniejszym terminie.
Za utrudnienia przepraszamy.

Dnia 07.04.2022

Wydawanie żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa

W dniach 21-22.04.2022 r. będzie wydawana żywność dla mieszkańców Miasta i Gminy Wiskitki:

w dniu 21.04.2022 r. wydawanie żywności odbywać się będzie w godzinach od 09:30 do 12:00

w dniu 22.04.2022 r. wydawanie żywności odbywać się będzie w godzinach od 14:00 do 16:00

W podanych terminach paczki żywnościowe będą wydawane dla wszystkich osób zakwalifikowanych przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiskitkach,

(miejsce wydawania żywności w Wiskitkach: Plac Wolności 15 / 7)

Sposób kwalifikowania osób do uczestnictwa w PO PŻ.

Osoby zainteresowane programem pomocy żywnościowej kwalifikowane są przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiskitkach. Dopiero po uzyskaniu skierowania wystawionego przez MGOPS Wiskitki, osoba potrzebująca może zgłosić się do najbliższego punktu wydawania żywności, gdzie otrzyma pomoc w postaci paczek żywnościowych.

Dnia 22.03.2022

Jednorazowe świadczenie pieniężne dla obywateli Ukrainy (Oдноразовa грошовa допомогa для громадян України)

Obywatelowi Ukrainy, którego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny i który został wpisany do rejestru PESEL, przysługuje pomoc w postaci jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę, przeznaczonego na utrzymanie, w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe.

Na wizytę zabierz ze sobą:

 • paszport 
 • akt urodzenia dzieci
 • PESEL
 • numer konta bankowego 

Wnioski przyjmowane są w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wiskitkach,
ul. Kościuszki 1, 96-315 Wiskitki
46 854 50 35

Dnia 17.03.2022

Informacja dotycząca pomocy dla obywateli Ukrainy

OSOBY, KTÓRE CHCĄ DOSTARCZYĆ ARTYKUŁY DLA OBYWATELI UKRAINY PROSZENI SĄ O KONTAKT TELEFONICZNY Z MGOPS W WISKITKACH tel. 46 854 50 35 LUB KONTAKT OSOBISTY (Pokój nr 4)

ODBIÓR PRZYGOTOWANYCH PACZEK PO UPRZEDNIM KONTAKCIE Z M-GOPS

Dnia 10.03.2022

Wydawanie żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa

W dniach 24-25.03.2022 r. będzie wydawana żywność dla mieszkańców Miasta i Gminy Wiskitki:

w dniu 24.03.2022 r. wydawanie żywności odbywać się będzie w godzinach od 09:30 do 12:00

w dniu 25.03.2022 r. wydawanie żywności odbywać się będzie w godzinach od 14:00 do 16:00

W podanych terminach paczki żywnościowe będą wydawane dla wszystkich osób zakwalifikowanych przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiskitkach,

(miejsce wydawania żywności w Wiskitkach: Plac Wolności 15 / 7)

Sposób kwalifikowania osób do uczestnictwa w PO PŻ.

Osoby zainteresowane programem pomocy żywnościowej kwalifikowane są przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiskitkach. Dopiero po uzyskaniu skierowania wystawionego przez MGOPS Wiskitki, osoba potrzebująca może zgłosić się do najbliższego punktu wydawania żywności, gdzie otrzyma pomoc w postaci paczek żywnościowych.

Dnia 08.03.2022

Pomagamy Ukrainie w pigułce

Miasto i Gmina Wiskitki od pierwszych dni, kiedy do Polski zaczęła napływać fala uchodźców realizuje zadania związane z pomocą.

 • Koordynatorem działań pomocowych  w Gminie Wiskitki jest Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiskitkach. Dane kontaktowe: tel. +48 46 854 50 35 lub adres e-mail: mgops@mgops-wiskitki.pl
 • Uruchomiono specjalnie dedykowany e-mail: pomagamukrainie@wiskitki.pl gdzie można zgłaszać oferowaną pomoc.
 • Aktualnie uchodźcy nie muszą dodatkowo legalizować swojego pobytu. Przy wjeździe do Polski od 24 lutego 2022 roku wystarczającymi dokumentami jest pieczątka w paszporcie lub zaświadczenie wystawione przez polską Straż Graniczną.
 • Mieszkańcy chcący przyjąć uchodźców pod swój dach mogą zgłaszać się do M-GOPS podając liczbę osób jaką mogą gościć. Przyjęcie uchodźców przez osoby prywatne jest dobrowolne. Koszty pomocy prywatnej nie są refinansowane. Na dzień dzisiejszy refundacje kosztów za przyjęcie uchodźców dotyczą tylko podmiotów gospodarczych mogących wystawić fakturę. Wysokość dotacji od Wojewody to 120 zł od osoby za dobę. Wojewoda sfinansuje pobyt uchodźcy, który przekroczył granice polsko-ukraińską w dniu 24 lutego br. lub później.
 • Dzieci i młodzież z Ukrainy w wieku obowiązku szkolnego będą przyjmowane do publicznych szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz obejmowane opieką i nauczaniem na warunkach dotyczących obywateli polskich. Należy udać się do szkoły w rejonie w której zamieszkuje dziecko i złożyć wniosek
  o przyjęcie do szkoły. Decyzję o przyjęciu podejmuje dyrektor placówki.
 • Wszystkie przychodnie lekarskie na terenie Naszej Gminy jak również pobliski szpital – Centrum Zdrowia Mazowsza Zachodniego w Żyrardowie bezpłatnie udzielają pomocy medycznej. Warunkiem jest okazanie zaświadczenia wystawionego przez Straż Graniczną RP  lub odcisk stempla Straży Granicznej RP w dokumencie podróży, potwierdzające legalny pobyt na terytorium RP, po przekroczeniu granicy od 24 lutego 2022 r., w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy.
 • Osoby wymagające pomocy prawnej, psychologicznej, psychiatrycznej, terapeutycznej oraz pomocy tłumacza mogą uzyskać w Lokalnym Punkcie Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem w Żyrardowie ul. 1 Maja 60 lub pod numerem telefonu +48 575 854 207 oraz skontaktować się mailowo: pomagamy@irsie.org.pl
 • Osoby, które chcą podjąć naukę języka polskiego mogą skorzystać z lekcji
  w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Żyrardowie przy ul. 1 Maja 60 po wcześniejszym powiadomieniu telefonicznym +48 46 855 29 25.
 • Dzieci przebywające z opiekunami na terenie Naszej Gminy chcące wspólnie spędzić czas na zajęciach w formie gier i zabaw prowadzonych przez ukraińskie animatorki mogą skorzystać w przedszkolu Zielony Ogródek, który współpracuje z PCPR w Żyrardowie. Zapisy telefonicznie: +48 46 855 29 25.
 • Osoby chętne do podjęcia legalnej pracy mogą zapoznać się ze stroną internetową oferty.praca.gov.pl
 • W dniach 28 luty – 4 marca w godzinach 8.00 – 19.00 w budynku byłej Szkoły Podstawowej w Wiskitkach prowadzona była zbiórka żywności z długim terminem przydatności, środków higienicznych, wody, docierały również koce, ubrania, leki, a także zabawki i słodycze dla dzieci. Zebrany asortyment  będzie przekazywany dla osób z Ukrainy, które przebywają na terenie Naszej Gminy. Osoby, które znalazły się w trudnej sytuacji i wymagają wsparcia proszone są o kontakt z M-GOPS w Wiskitkach. Kontaktując się z Nami prosimy o określenie potrzeb w jakiej ilości jest ona niezbędna i dla ilu osób.
 • Zbiórka prowadzona będzie nadal w godzinach pracy Urzędu po uprzednim kontakcie telefonicznym z M-GOPS.
 • W dalszym ciągu czekamy na specustawę, która pozwoli nam rozwiązać kwestie dotyczące m.in. udzielania świadczeń z pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych oraz zatrudniania.
Dnia 01.03.2022

Kontakt

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiskitkach
ul. Kościuszki 1 pok. nr 4, 5
96-315 Wiskitki

tel.:
46 854 50 35
46 854 50 34
46 854 50 29

fax.: 46 854 50 32

e-mail:
mgops@mgops-wiskitki.pl

Godziny pracy:

 • Poniedziałek :: 8:00 - 16:00
 • Wtorek :: 8:00 - 17:00
 • Środa :: 8:00 - 16:00
 • Czwartek :: 8:00 - 16:00
 • Piątek :: 8:00 - 15:00 (dzień pracy wewnętrznej)

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Przydatne linki

Skip to content