Dnia 31.03.2020

Działania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej podjęte w związku z zagrożeniem epidemiologicznym

Szanowni Państwo, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiskitkach prowadzi działania w zakresie opieki nad potrzebującymi Mieszkańcami na terenie Gminy Wiskitki, w związku z zagrożeniem epidemiologicznym.

W tym miejscu prezentowany jest aktualizowany stan.

Dnia 07.09.2020

Wydawanie żywności

W ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa w dniach 21 – 22 września  2020r. w godz. 9:30-12:30 będzie wydawana żywność dla mieszkańców gminy Wiskitki.

 • w dniu 21.09.2020r. przychodzą mieszkańcy z nazwiskiem od A do J włącznie
 • w dniu 22.09.2020r. przychodzą  mieszkańcy z nazwiskiem od K do Ż włącznie

Żywność wydawana jest  osobom na podstawie skierowania wydanego przez Gminny  Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiskitkach.

Dnia 30.07.2020

Wydawanie żywności

                      Wydawanie żywności

W ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa w dniach 12 – 13 sierpnia  2020r. w godz. 9:30-12:30 będzie wydawana żywność dla mieszkańców gminy Wiskitki.

 • w dniu 12.08.2020r. przychodzą mieszkańcy z nazwiskiem od A do J włącznie
 • w dniu 13.08.2020r. przychodzą  mieszkańcy z nazwiskiem od K do Ż włącznie

Żywność wydawana jest  osobom na podstawie skierowania wydanego przez Gminny  Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiskitkach.

Dnia 16.07.2020

Zmiany w Funduszu Alimentacyjnym

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że wzrosło kryterium dochodowe na okres zasiłkowy 2020/2021 trwający od 01 października 2020 r. do 30 września 2021 r.

Kryterium dochodowe obowiązujące od nowego okresu zasiłkowego wynosi: 900,00 zł.

Ponadto w przypadku gdy dochód rodziny w okresie 2020/2021 przekracza
ww. kwotę, pomnożoną przez liczbę członków danej rodziny o kwotę nie wyższą niż kwota świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługującego danej osobie uprawnionej w okresie świadczeniowym, na który jest ustalane prawo do tego świadczenia, świadczenie z funduszu alimentacyjnego przysługuje w wysokości różnicy między kwotą świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługującego danej osobie uprawnionej a kwotą, o którą został przekroczony dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie. W przypadku gdy wysokość świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługującego danej osobie uprawnionej, tak ustalona, jest niższa niż 100 zł, świadczenie to nie przysługuje.

Dnia 01.07.2020

Daty składania wniosków

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiskitkach informuje, że:

 • od dnia 01 lipca 2020 r. można składać drogą elektroniczną, zaś od dnia 01 sierpnia 2020 r. drogą papierową wnioski o świadczenie DOBRY START (300+).
 •  od dnia 01 lipca 2020 r. można składać drogą elektroniczną, zaś od dnia 01 sierpnia 2020 r. drogą papierową wnioski o USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO.
 • od dnia 01 lipca 2020 r. można składać drogą elektroniczną, zaś od dnia 01 sierpnia 2020 r. drogą papierową wnioski o świadczenie Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO.
 • od dnia 01 luty 2021 r. można składać drogą elektroniczną, zaś od dnia 01 kwietnia 2021 r. drogą papierową wnioski o świadczenie WYCHOWAWCZE (500+).
Dnia 08.06.2020

Wydawanie żywności

W ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa w dniach 18 – 19 czerwca  2020r. w godz. 9:30-12:30 będzie wydawana żywność dla mieszkańców gminy Wiskitki.

 • w dniu 18.06.2020r. przychodzą mieszkańcy z nazwiskiem od A do J włącznie
 • w dniu 19.06.2020r. przychodzą  mieszkańcy z nazwiskiem od K do Ż włącznie

Żywność wydawana jest  osobom na podstawie skierowania wydanego przez Gminny  Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiskitkach.

Dnia 01.06.2020

Informacja GKRPA w Wiskitkach

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wiskitkach uprzejmie informuje, że zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania narkomanii w Gminie Wiskitki prowadzi dyżury dla mieszkańców gminy.

 Komisja  pełni dyżury w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Wiskitkach ul. Kościuszki 1, wg ustalonego harmonogramu.

Dyżury te są przeznaczone dla osób chcących uzyskać informacje na temat zakresu wsparcia i pomocy świadczonej przez GKRPA. Osoby mogą zgłosić problem rodzinny, poradzić się w trudnych sprawach rodzinnych dot. nadużywania napojów alkoholowych lub używania innych środków psychoaktywnych, ryzykownych zachowań, uzależnień behawioralnych (od zachowań, np. hazard) lub stosowania przemocy. Udział w rozmowie daje możliwość zapoznania się ze sposobem rozwiązywania przez Komisję problemów związanych z nadużywaniem alkoholu lub innych środków psychoaktywnych zarówno przez osoby uzależnione, jak i przez ich rodziny.

Ponadto w każdą środę w godz. 10:00 – 12:00 można skonsultować się z psychologiem. Aby skorzystać z wizyty u psychologa, należy uprzednio zapisać się u pracowników socjalnych na wyznaczony termin pod tel. 46 854 50 35.

 ZAPRASZAMY

Dnia 19.05.2020

Wydawanie żywności

W ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa w dniach 25 – 26 maja  2020r. w godz. 9:30-12:30 będzie wydawana żywność dla mieszkańców gminy Wiskitki.

 • w dniu 25.05.2020r. przychodzą mieszkańcy z nazwiskiem od A do J włącznie
 • w dniu 26.05.2020r. przychodzą  mieszkańcy z nazwiskiem od K do Ż włącznie

Żywność wydawana jest  osobom na podstawie skierowania wydanego przez Gminny  Ośrodek Pomocy Społecznej
w Wiskitkach.

Dnia 06.05.2020

Nabór na wolne stanowisko pracy

Zachęcamy do zapoznania się z treścią ogłoszenia.

(więcej…)
Dnia 27.04.2020

Zmiany w Funduszu Alimentacyjnym i Świadczeniach Rodzinnych

Informacja o rozszerzeniu katalogu okoliczności uznawanych za utratę dochodu przy ustalaniu  prawa  do  świadczeń  rodzinnych  i  świadczeń  z  funduszu   alimentacyjnego o obniżenie wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia tub innej pracy zarobkowej  lub obniżenie dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej z powodu przeciwdziałania COVID-19.

(więcej…)
Dnia 22.04.2020

Darmowa pomoc psychologiczna w ramach grup wsparcia „Równoważnia”

Fundacja ADRA, wychodząc naprzeciw rosnącym potrzebom społecznym, w tym lęku wywołanego pandemią wirusa COVID-19, uruchamia grupy wsparcia online prowadzone przez wykwalifikowanych specjalistów.

(więcej…)
Kontakt

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiskitkach
ul. Kościuszki 1 pok. nr 4, 5
96-315 Wiskitki

tel.:
46 854 50 35
46 854 50 34
46 854 50 29

fax.: 46 854 50 32

e-mail:
gops@gops-wiskitki.pl

Godziny pracy:

 • Poniedziałek :: 8:00 - 16:00
 • Wtorek :: 8:00 - 17:00
 • Środa :: 8:00 - 16:00
 • Czwartek :: 8:00 - 16:00
 • Piątek :: 8:00 - 15:00 (dzień pracy wewnętrznej)

Przydatne linki

Skip to content