Dnia 16.06.2021

Wydawanie żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa

W dniach 17 – 18 czerwiec 2021r. będzie wydawana żywność dla mieszkańców Miasta i Gminy

w dniu 17 czerwca 2021 r. wydawanie żywności odbywać się będzie  w godzinach od 09:30 do 12:30

w dniu 18 czerwca 2021r.  wydawanie żywności odbywać się będzie  w godzinach od 14:00 do 17:00

W podanych terminach paczki żywnościowe będą wydawane dla wszystkich osób zakwalifikowanych przez
Miejsko-Gminny  Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiskitkach,

( miejsce wydawania żywności w Wiskitkach: Plac Wolności 15 / 7)

Sposób kwalifikowania osób do uczestnictwa w PO PŻ.

Osoby zainteresowane programem pomocy żywnościowej kwalifikowane są przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiskitkach. Dopiero po uzyskaniu skierowania wystawionego przez MGOPS Wiskitki, osoba potrzebująca może zgłosić się do najbliższego punktu wydawania żywności, gdzie otrzyma pomoc w postaci paczek żywnościowych.

Dnia 05.05.2021

Wydawanie żywności

w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa

W dniach 17 – 18 maj 2021 r. będzie wydawana żywność dla mieszkańców gminy Wiskitki.

 • w dniu 17 maja 2021r. wydawanie żywności odbywać się będzie w godzinach od 09:30 do 12:30
 • w dniu 18 maja 2021r. wydawanie żywności odbywać się będzie w godzinach od 14:00 do 17:00

W podanych terminach paczki żywnościowe będą wydawane dla wszystkich osób zakwalifikowanych przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiskitkach.

Sposób kwalifikowania osób do uczestnictwa w PO PŻ.

Osoby zainteresowane programem pomocy żywnościowej kwalifikowane są przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiskitkach. Dopiero po uzyskaniu skierowania wystawionego przez MGOPS Wiskitki, osoba potrzebująca może zgłosić się do najbliższego punktu wydawania żywności, gdzie otrzyma pomoc w postaci paczek żywnościowych.

Dnia 16.04.2021

Wydawanie żywności

w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa

W dniach 19 – 20 kwietnia  2021r. będzie wydawana żywność dla mieszkańców gminy Wiskitki. w dniu 19.04.2021r. wydawanie żywności odbywać się będzie  w godzinach od 09:30 do 12:30 w dniu 20.04.2021r.  wydawanie żywności odbywać się będzie  w godzinach od 15:00 do 18:00

W podanych terminach paczki żywnościowe będą wydawane dla wszystkich osób zakwalifikowanych przez Miejsko-Gminny  Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiskitkach.

Sposób kwalifikowania osób do uczestnictwa w PO PŻ.

Osoby zainteresowane programem pomocy żywnościowej kwalifikowane są przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiskitkach. Dopiero po uzyskaniu skierowania wystawionego przez MGOPS Wiskitki, osoba potrzebująca może zgłosić się do najbliższego punktu wydawania żywności, gdzie otrzyma pomoc w postaci paczek żywnościowych.

Dnia 24.02.2021

Bezpłatny rachunek w każdym banku

Jeśli nie masz konta w żadnym banku, możesz założyć bezpłatny podstawowy rachunek płatniczy (PRP). Zrobisz to w banku, w oddziałach banków zagranicznych, instytucjach kredytowych i spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych, które prowadzą rachunki płatnicze dla konsumentów.

(więcej…)
Dnia 24.02.2021

Projekt „Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy”

W załączeniu plik do pobrania: Informacje o projekcie.

(więcej…)
Dnia 17.02.2021

Wydawanie żywności

Wydawanie żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa

W dniach 22 – 23 luty 2021r. będzie wydawana żywność dla mieszkańców gminy Wiskitki.

 • w dniu 22.02.2021r. wydawanie żywności odbywać się będzie w godzinach od 09:30 do 12:30
 • w dniu 23.02.2021r. wydawanie żywności odbywać się będzie w godzinach od 15:00 do 18:00

W podanych terminach paczki żywnościowe będą wydawane dla wszystkich osób zakwalifikowanych przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiskitkach.

Sposób kwalifikowania osób do uczestnictwa w PO PŻ.

Osoby zainteresowane programem pomocy żywnościowej kwalifikowane są przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Wiskitkach. Dopiero po uzyskaniu skierowania wystawionego przez MGOPS Wiskitki, osoba potrzebująca
może zgłosić się do najbliższego punktu wydawania żywności, gdzie otrzyma pomoc w postaci paczek żywnościowych.

Dnia 21.01.2021

Wydawanie żywności

Wydawanie żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa

W dniach 25 – 26 stycznia 2021r. w godz. 9:30-12:30 będzie wydawana żywność dla mieszkańców gminy Wiskitki.

 • w dniu 25.01.2021r. wydawanie żywności dla osób z nazwiskiem od A do J włącznie
 • w dniu 26.01.2021r. wydawanie żywności dla osób z nazwiskiem od K do Ż włącznie

Żywność wydawana jest osobom na podstawie skierowania wydanego przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiskitkach.
Sposób kwalifikowania osób do uczestnictwa w PO PŻ. Do udziału w programie osoby zainteresowane kwalifikowane są przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiskitkach. Dopiero po uzyskaniu skierowania wystawionego przez MGOPS, osoba potrzebująca może zgłosić się do najbliższego punktu wydawania żywności, gdzie otrzyma pomoc w postaci paczek żywnościowych.

Dnia 16.12.2020

Zamówienie publiczne: „Świadczenie usług w zakresie udzielenia schronienia dla osób bezdomnych oraz osób bezdomnych ze specjalistycznymi usługami opiekuńczymi”

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie opisanym w art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2019.1843 – t.j. ze zmianami) – „Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi”, pn.: „Świadczenie usług w zakresie udzielenia schronienia dla osób bezdomnych oraz osób bezdomnych ze specjalistycznymi usługami opiekuńczymi”.

Postępowanie toczy się na podstawie Ogłoszenia o zamówieniu, które zostaje zamieszczone na niniejszej stronie.

Dnia 10.11.2020

Diagnoza potrzeb oraz oceny problemu przemocy w rodzinie na terenie gminy Wiskitki

(więcej…)

Dnia 04.11.2020

Wydawanie żywności

Wydawanie żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa

W dniach 18 – 19 listopada 2020r. w godz. 9:30-12:30 będzie wydawana żywność dla mieszkańców gminy Wiskitki.

 • w dniu 18.11.2020r. wydawanie żywności dla osób z nazwiskiem od A do J włącznie
 • w dniu 19.11.2020r. wydawanie żywności dla osób z nazwiskiem od K do Ż włącznie

Żywność wydawana jest osobom na podstawie skierowania wydanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiskitkach.

Kontakt

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiskitkach
ul. Kościuszki 1 pok. nr 4, 5
96-315 Wiskitki

tel.:
46 854 50 35
46 854 50 34
46 854 50 29

fax.: 46 854 50 32

e-mail:
gops@gops-wiskitki.pl

Godziny pracy:

 • Poniedziałek :: 8:00 - 16:00
 • Wtorek :: 8:00 - 17:00
 • Środa :: 8:00 - 16:00
 • Czwartek :: 8:00 - 16:00
 • Piątek :: 8:00 - 15:00 (dzień pracy wewnętrznej)

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Przydatne linki

Skip to content