Dnia 09.08.2022

Wydawanie żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa

W dniach 23-24.08.2022 r. będzie wydawana żywność dla mieszkańców Miasta i Gminy Wiskitki:

w dniu 23.08.2022 r. wydawanie żywności odbywać się będzie w godzinach od 09:30 do 12:00

w dniu 24.08.2022 r. wydawanie żywności odbywać się będzie w godzinach od 14:00 do 16:00

W podanych terminach paczki żywnościowe będą wydawane dla wszystkich osób zakwalifikowanych przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiskitkach,

(miejsce wydawania żywności w Wiskitkach: Plac Wolności 15 / 7)

Sposób kwalifikowania osób do uczestnictwa w PO PŻ.

Osoby zainteresowane programem pomocy żywnościowej kwalifikowane są przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiskitkach. Dopiero po uzyskaniu skierowania wystawionego przez MGOPS Wiskitki, osoba potrzebująca może zgłosić się do najbliższego punktu wydawania żywności, gdzie otrzyma pomoc w postaci paczek żywnościowych.

Dnia 19.07.2022

INFORMACJA O SKŁADANIU WNIOSKÓW NA OKRES 2022/2023

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiskitkach informuje, że wnioski o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego i dodatków do zasiłku rodzinnego oraz wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na kolejny okres 2022/2023 można składać:

od 1 lipca 2022 roku w formie elektronicznej (np. za pomocą systemu teleinformatycznego ePUAP, Emp@tia);
od 1 sierpnia 2022 roku w formie papierowej (np. osobiście w siedzibie Ośrodka,  Plac Wolności 34, 96-315 Wiskitki albo pisemnie drogą pocztową na ww. adres).

Jednocześnie informujemy, że kryterium dochodowe uprawniające do zasiłku rodzinnego oraz dodatków wynosi 674,00 zł na osobę (jeżeli dziecko będące członkiem rodziny legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności 764,00 zł na osobę). Natomiast kryterium dochodowe uprawniające do świadczeń z funduszu alimentacyjnego wynosi 900,00 zł na osobę. Ponadto w przypadku przekroczenia wymienionych kryteriów dochodowych istnieje możliwość ubiegania się o świadczenia w niższej wysokości (tj. w kwocie różnicy pomiędzy przysługującym świadczeniem, a przekroczonym kryterium dochodowym).

Dnia 13.07.2022

Wydawanie żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa

W dniach 21-22.07.2022 r. będzie wydawana żywność dla mieszkańców Miasta i Gminy Wiskitki:

w dniu 21.07.2022 r. wydawanie żywności odbywać się będzie w godzinach od 09:30 do 12:00

w dniu 22.07.2022 r. wydawanie żywności odbywać się będzie w godzinach od 14:00 do 16:00

W podanych terminach paczki żywnościowe będą wydawane dla wszystkich osób zakwalifikowanych przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiskitkach,

(miejsce wydawania żywności w Wiskitkach: Plac Wolności 15 / 7)

Sposób kwalifikowania osób do uczestnictwa w PO PŻ.

Osoby zainteresowane programem pomocy żywnościowej kwalifikowane są przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiskitkach. Dopiero po uzyskaniu skierowania wystawionego przez MGOPS Wiskitki, osoba potrzebująca może zgłosić się do najbliższego punktu wydawania żywności, gdzie otrzyma pomoc w postaci paczek żywnościowych.

Dnia 08.07.2022

Informacja dla osób goszczących obywateli Ukrainy przebywających na terytorium RP w związku z konfliktem zbrojnym, którzy nie posiadali numeru PESEL

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiskitkach informuje, że osoby i podmioty, które zapewniały zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy nieposiadającym numeru PESEL mogą składać wnioski o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy w związku z działaniami wojennymi
(40 zł).

Ustawodawca przewidział „okienko” na złożenie wniosku o wypłatę przedmiotowego świadczenia obejmujących obywateli Ukrainy nieposiadających numeru PESEL. Wnioski te mogą obejmować wyłącznie okres pobytu do 29 kwietnia 2022 r.

Wniosek taki można złożyć tylko do 14 lipca 2022 r. w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiskitkach ul. Plac Wolności 34, 96-315 Wiskitki.

Dnia 29.06.2022

Dnia 13.06.2022

Wydawanie żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa

W dniach 23-24.06.2022 r. będzie wydawana żywność dla mieszkańców Miasta i Gminy Wiskitki:

w dniu 23.06.2022 r. wydawanie żywności odbywać się będzie w godzinach od 09:30 do 12:00

w dniu 24.06.2022 r. wydawanie żywności odbywać się będzie w godzinach od 14:00 do 16:00

W podanych terminach paczki żywnościowe będą wydawane dla wszystkich osób zakwalifikowanych przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiskitkach,

(miejsce wydawania żywności w Wiskitkach: Plac Wolności 15 / 7)

Sposób kwalifikowania osób do uczestnictwa w PO PŻ.

Osoby zainteresowane programem pomocy żywnościowej kwalifikowane są przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiskitkach. Dopiero po uzyskaniu skierowania wystawionego przez MGOPS Wiskitki, osoba potrzebująca może zgłosić się do najbliższego punktu wydawania żywności, gdzie otrzyma pomoc w postaci paczek żywnościowych.

Dnia 11.05.2022

Wydawanie żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa

W dniach 24-25.05.2022 r. będzie wydawana żywność dla mieszkańców Miasta i Gminy Wiskitki:

w dniu 24.05.2022 r. wydawanie żywności odbywać się będzie w godzinach od 09:30 do 12:00

w dniu 25.05.2022 r. wydawanie żywności odbywać się będzie w godzinach od 14:00 do 16:00

W podanych terminach paczki żywnościowe będą wydawane dla wszystkich osób zakwalifikowanych przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiskitkach,

(miejsce wydawania żywności w Wiskitkach: Plac Wolności 15 / 7)

Sposób kwalifikowania osób do uczestnictwa w PO PŻ.

Osoby zainteresowane programem pomocy żywnościowej kwalifikowane są przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiskitkach. Dopiero po uzyskaniu skierowania wystawionego przez MGOPS Wiskitki, osoba potrzebująca może zgłosić się do najbliższego punktu wydawania żywności, gdzie otrzyma pomoc w postaci paczek żywnościowych.

Dnia 28.04.2022

Program dofinansowania do zakupu odbiornika cyfrowego

Z uwagi na zmianę sposobu w jaki będzie odbierana bezpłatna telewizja naziemna nastąpi zastąpienie dotychczasowej technologii nowym standardem DVB-T2/HEN/C. W związku z tym został przygotowany program dofinansowania do zakupu specjalnych dekoderów lub nowego odbiornika telewizyjnego. Ze wsparcia mogą skorzystać osoby, które nie posiadają środków na dostosowanie sprzętu do nowej technologii.

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie https://www.gov.pl/web/dvbt2, pod numerem infolinii 42 253 54 30 oraz wysyłając e-mail na adres cyfrowaTV@coi.gov.pl.

Dnia 12.04.2022

Informacja w sprawie kwietniowej wypłaty świadczeń wychowawczych 500+

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiskitkach informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 12.04.2022 r. nastąpi wypłata świadczeń wychowawczych.

Dnia 08.04.2022

Informacja w sprawie kwietniowej wypłaty świadczeń wychowawczych 500+

W związku z awarią techniczną systemu informatycznego, Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiskitkach informuje, iż wypłata świadczenia wychowawczego w kwietniu 2022 r. nastąpi w późniejszym terminie.
Za utrudnienia przepraszamy.

Kontakt

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiskitkach
ul. Plac Wolności 34
96-315 Wiskitki

tel.:
46 854 50 35
46 854 50 34
46 854 50 29

fax.: 46 854 50 32

e-mail:
mgops@mgops-wiskitki.pl

Godziny pracy:

  • Poniedziałek :: 8:00 - 16:00
  • Wtorek :: 8:00 - 17:00
  • Środa :: 8:00 - 16:00
  • Czwartek :: 8:00 - 16:00
  • Piątek :: 8:00 - 15:00 (dzień pracy wewnętrznej)

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Przydatne linki

Skip to content