Dnia 01.03.2020

Zakres działalności Ośrodka

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Jesteśmy jednostką organizacyjną Miasta i Gminy Wiskitki i realizujemy na co dzień zadania należące do właściwości gminy z zakresu:

 • pomocy społecznej,
 • świadczeń rodzinnych,
 • świadczeń wychowawczych w ramach programu „Rodzina 500 plus”
 • świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
 • przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
 • przeciwdziałania uzależnieniom,
 • innych, wynikających z zawartych umówi i porozumień,

Świadczymy pomoc na rzecz rodzin i osób samotnie gospodarujących, mieszkających na terenie Miasta i Gminy Wiskitki, którzy przeżywają różnego rodzaju trudności, zaburzenia i kryzysy spowodowane m.in.: bezrobociem, ubóstwem, długotrwałą lub ciężką chorobą, niepełnosprawnością, przemocą domową, alkoholizmem, bezradnością w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych lub też bezradnością w prowadzeniu gospodarstwa domowego, itp.

Kontakt

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiskitkach
ul. Plac Wolności 34
96-315 Wiskitki

tel.:
46 854 50 35
46 854 50 34
46 854 50 29

fax.: 46 854 50 32

e-mail:
mgops@mgops-wiskitki.pl

Godziny pracy:

 • Poniedziałek :: 8:00 - 16:00
 • Wtorek :: 8:00 - 17:00
 • Środa :: 8:00 - 16:00
 • Czwartek :: 8:00 - 16:00
 • Piątek :: 8:00 - 15:00 (dzień pracy wewnętrznej)

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Przydatne linki

Skip to content